Senda bir gap bor
Aytgin xiyonatkor
Aytgin ne siring bor
Aytgin hiyonatkor
Sen ayibdor sen ayibdor
Senda bir gap bor
Aytgin xiyonatkor
Aytgin ne siring bor
Aytgin hiyonatkor