Da bo'lindi yo'llar to'palonda bo'lindi
Qonun haq bo'ldi qaysi bo'limda

Barin joyiga qo'yardim bo'lsa qo'limda
Bu yo'lni oxiri bari bir o'limda

Da bo'lindi yo'llar to'palonda bo'lindi
Qonun haq bo'ldi qaysi bo'limda

Barin joyiga qo'yardim bo'lsa qo'limda
Bu yo'lni oxiri bari bir o'limda

Kezaman bu yo'llarimda darbadar
O'ylab bossam qadam nega qon badanim
Man nomardlaga do'st bo'lin adashdim man

Palakatdan dars olaman harakat xavf xatardamane
Ajrata olmay qoldim bu do'stmi yo dushmani ko'pligidane