Asli baxorda sayri gul
Aylasa soz soz
Asli baxorda sayri gul
Aylasa soz soz
Yonginangda bir qoshi
Kamol ayla noz aylasa noz
Omon omonga o'yna yor
Ko'ksingda tillo tugma yor

Bizni qo'yib boshqasiga
Gulingni berma berma yor
Bizni qo'yib boshqasiga
Gulingni berma berma yor