Mayli ketaver
Orzularimizga yetaver
Meni bir zumga bo'lsa ham
Shirin tushim deb o'ylayver
Mayli ketaver
Orzularimizga yetaver
Meni bir zumga bo'lsa ham
Shirin tushim deb o'ylayver