Niyat qilib yurakdagi orzularim
Aylanamiz yurtni bugun ona bola
Bir chekkaga surib qo'yib dunyo g'amin
Yelkamga min ziyoratga ketdik ona