Qashqadaryo daryolarning sarasi
Uning ko'rganlarning kelar havasi
Marvaridan oq saroyning binosi
Karvon kelsa makkadan bir kecha mehmon bo'ladi

Suvlari keladi xazrat sulton tog'idan
Bug'doylari kelar oltmish ikkidan
Qizlari bor pomir tog'ning qoriday
Yigitlari yetti chinorday qor yega urg'ilar