Jigit o'lgir Mekkam chol
libitamni sindirding
Otam olib beruvdi
libitamni sindirding
Biyigul Biyigul Ravzangul
Po'paklari qirqtan gul
Otajonim norim - ay begim - ay
Sog'indik kelag'ay

Mo'lla tol'rg'ay tong sahar sayraydi
Mo'lla tol'rg'ay tong sahar sayraydi
Enajon voy ena ena - ay
Nega meni otajonim kelmaydi
ena qurg'ur sochini jayib jilaydi
Jilama enajon jon ena jilama
Jilag'aning dushmanlar bilama
Yolg'on aytmay rostin aytgin enayo
Otajonim sibirlardan kelama

Biyigul Biyigul Ravzangul
Po'paklari qirqtan gul
Otajonim norim - ay begim - ay
Sog'indik kelag'ay

bilmaganimni bildirding
poyedlarga mindirding
sibirlarga surdirding
poyezd ketdi ber oshib
fanar chirog'in osib
ketib qolding yalangar
o'zbek elidan adashib

Mo'lla tol'rg'ay tong sahar sayraydi
Mo'lla tol'rg'ay tong sahar sayraydi
Enajon voy ena ena - ay
Nega meni otajonim kelmaydi
ena qurg'ur sochini jayib jilaydi
Jilama enajon jon ena jilama
Jilag'aning dushmanlar bilama
Yolg'on aytmay rostin aytgin enayo
Otajonim sibirlardan kelama

Biyigul Biyigul Ravzangul
Po'paklari qirqtan gul
Otajonim norim - ay begim - ay
Sog'indik kelag'ay