Bog'im boru bog'im bor
Bog'imda anorim bor
Bog'im boru bog'im bor
Bog'imda anorim bor
Yorim sevsa chin dildan
Baxtim bor iqbolim bor
Yorim sevsa chin dildan
Baxtim bor iqbolim bor

Bo'lmakch bilagimni
Bo'ldirsiz yore
Kuymagan yurakni kuydirasiz
Bo'lmakch bilagimni
Bo'ldirsiz yore
Sevmagan yorni sevdirasiz
Boqqa kirmoqchi bo'ldim
Chigik uzmoqchi bo'ldim