Shildir shildir suvlar oqar
Toshkentimni arig'ida
Qizlar guli gulga boqar
Toshkentimni arig'ida

Shildir shildir suvlar oqar
Toshkentimni arig'ida
Qizlar guli gulga boqar
Toshkentimni arig'ida

Aylonamiz o'rgilamiz
Uchrasha olmay qiynolamiz
Bo'ylarimiz yetib qoldi
Qachon biz ham uylonamiz

Aylonamiz o'rgilamiz
Uchrasha olmay qiynolamiz
Bo'ylarimiz yetib qoldi
Qachon biz ham uylonamiz