Eski kiyimlar orasidan
Ro'molingiz ko'zga tushdi

Ro'molingiz qo'lga olib
So'zlaringgiz esga tushdi

Der edingiz jonim bolam
Mehribonim jonim onam
Sog'inganman o'zingizni
Tushlarimga kiring onam

Der edingiz jonim bolam
Mehribonim jonim onam

Sog'inganman o'zingizni
Tushlarimga kiring onam

Onajonim onajonim
Sog'inganman yuzingiz
Kiring bir bor tushlarimga
Ko'rgim kelar o'zingiz

Onajonim onajonim
Sog'inganman yuzingiz

Bir bor kiring tushlarimga
Ko'rgim kelar o'zingiz