Chindan g'alat erur
Dunyo ishlari
Boshing g'ovlab ketar
O'ylagan sari
Xiyonat diyonat
Aralash bari
Boqib bu savdoga
Hayron o'ttik biz

Boqib bu savdoga
Hayron o'ttik biz
Boqib bu savdoga
Hayron o'ttik biz

Ko'rdik inson qirin
O'ngu so'lini
Baham ko'rishar
Avval sirini