Ey qora qosh yigitlar
Biram shirin so'zdir sizlar
Gox kuydurguchi yoru
Gox shakar so'zdirsizlar
Ey qora qosh yigitlar
Biram shirin so'zdir sizlar
Gox kuydurguchi yoru
Gox shakar so'zdirsizlar

Qanchadan qancha asal qizlarni
Yuragiga o'tlar yoqibsiz
Shirinim asalim debon qizlarni
Ketidan gapirmang qora qoshglarni

Qanchadan qancha asal qizlarni
Yuragiga o'tlar yoqibsiz
Shirinim asalim debon qizlarni
Ketidan gapirmang qora qoshglarni