Mana yana istandul ko'chasi
Sokin dengiz kuy chalar
Ko'chalar kezib o'tmoqdadur
Umrimizni qolgan bir parchasi
Yigira to'rt soat davomida
Ko'rinmaydi sevishganlardan boshqasi
Piyon erkin shovqinida
Eshitilardi uchi yevro muzikasi

Mana yana istandul ko'chasi
Sokin dengiz kuy chalar
Ko'chalar kezib o'tmoqdadur
Umrimizni qolgan bir parchasi

Yigira to'rt soat davomida
Ko'rinmaydi sevishganlardan boshqasi
Piyon erkin shovqinida
Eshitilardi uchi yevro muzikasi