Hali turaman oyoqqa
Kelar yorug' kunlar
Sendan qolgan o'tmishlar
Hali unutilar
Lekin qoladi savol
Ayibdor edi kim
Bilolmadim hato
Turar yuragim jim

Kezaman ko'chalar
Bemano o'tar kunlar
Qorong'u xonamda
Uchib borar tuyg'ular

Hali hamon javobsiz
Qolmoqda sovollar
Ajralishimizga hatto
Guvoh edi yulduzlar