Hijronlarga soldi qorako'z yorim
Yo'llariga intizor bo'ldi bu ko'zim
Hatto tinglamaydi osmon ham zorium
U yo'q osmonimda yo'qdir yulduzim

Oy ham nurlarini qizg'anar mendan
Sadoqatli do'stim faqat qora tun

Xotiralar bir zum ketmaydi endan
Taqib qilar hatto tushlarimda tun

Yor omon omon sog'indim yomon
Kutaman hamon hamon u gio'zal kelmas
Yor omon omon sog'indim gumon
Nahotki u yor sog'inchim bilmas