Yuragimdan urib qoldi sho'lpon
Qopqora qosh qopqora soch sho'lpon
Yuragimdan urib qoldi sho'lpon
Qopqora qosh qopqora soch sho'lpon

Serikboy sho'lpon opangni chaqir serikboy
Serikboy sho'lpon opangni chaqir serikboy
Yilqilari bor o'tovlari bor sho'lpon
Lablari g'uncha sut puli qancha sho'lpon

Yilqilari bor o'tovlari bor sho'lpon
Lablari g'uncha sut puli qancha sho'lpon
Serikboy sho'lpon opangni chaqir serikboy
Serikboy sho'lpon opangni chaqir serikboy