Mani yorim Qo'qonlik
Panjarali do'konli
Mani yorim Qo'qonlik
Panjarali do'konli
Sani yorim Qo'qonlik
Panjarali do'konli
Sani yorim Qo'qonlik
Panjarali do'konli
Hali kelsa ko‘rasiz-ey
Qosh-qovog‘i muqomli
Hali kelsa ko‘rasiz-ey
Qosh-qovog‘i muqomli