Sizga qarab hayronaman
Gullar buncha huskorsiz
Sizga qarab hayronaman
Gullar buncha huskorsiz
Chiroyingiz bo'lmish chaman
Gullar buncha husnkorsiz
Chiroyingiz bo'lmish chaman
Gullar buncha husnkorsiz

Gullar gullar
Gullar gullar