Mening shaydoligim
Nurday pokligim
Mening shaydoligim
Nurday pokligim

Sho'xu shaddotligim
Ko'ngli oqligim
Sho'xu shaddotligim
Ko'ngli oqligim

Yorug' hayollardan
Vaqti chog'ligim
Sen tufayli yor
Yorug' hayollardan
Vaqti chog'ligim
Sen tufayli yor