Kuydirib kul qildi muhabbat
Suydirib sil qildi muhabbat
Ayirmasin sendan yo Rabbi
Qaniydi meniki bo'lsang faqat
Ayirmasin sendan yo Rabbi
Qaniydi meniki bo'lsang faqat