Netay men uch quro otimni yo'qotdim
Netay oltin qanotimni yo'qotdim

G'uncha yanglig' hayotimni yo'qotdim
G'uncha yanglig' hayotimni yo'qotdim

Poyon boshin bilolmasman
Poyon boshin bilolmasman