Onasini aybini
Ko'rarmidi bolsi
Bola og'ribsa
Qarab turarmidi onasi
Bolam deya parvona
Ona yurting qoshingda
Sabir qilsang topilar
Xar sinovning chorasi

Ushoqqa shukur qilsang
Non kelar dasturxonga
Nolish aslo yarashmas
Iymonni bor insonga