Kunduzlarim qaro tunga aylandi
Orzularim azob kulga aylandi
Kunduzlarim qaro tunga aylandi
Orzularim azob kulga aylandi

Sevgim meni yonib kulga aylandi
Sendan ayrildim sendan ayrildim
Sevgim meni yonib kulga aylandi
Sendan ayrildim sendan ayrildim