Nonni bosib o'tsa bo'lar singil uchun
Jonni kechib ketsa bo'lar singil uchun
Nonni bosib o'tsa bo'lar singil uchun
Jonni fido qilsa bo'lar singil uchun
Ota uyda ulg'ayish bor qolish yo'qdur
Singillarni yo'qlab turing ko'ngil uchun
Singillarni yo'qlab turing ko'ngil uchun

Ota uyda ulg'ayish bor qolish yo'qdur
Singillarni yo'qlab turing ko'ngil uchun
Singillarni yo'qlab turing ko'ngil uchun
Yumshoq ko'ngil ta'na nima bilmaydigan
Boshingizga kulfat kelsa kulmaydigan
Yumshoq ko'ngil ta'na nima bilmaydigan
Boshingizga kulfat kelsa kulmaydigan

Bu dunyoda o'tar bo'lsak yig'laydigan
Singillarni yo'qlab turing ko'ngil uchun
Singillarni yo'qlab turing ko'ngil uchun
Bu dunyoda o'tar bo'lsak yig'laydigan
Singillarni yo'qlab turing ko'ngil uchun
Singillarni yo'qlab turing ko'ngil uchun

Yangi uyda ildiz otib bo'lmaguncha
Borgan joyda toshdek qotib o'rnaguncha
Farzandlari yerda yurib o'ynaguncha
Singillarni yo'qlab qo'ying ko'ngil uchun
Farzandlari yerda yurib o'ynaguncha
Singillarni yo'qlab qo'ying ko'ngil uchun

Uzoq-Uzoq o'lkalarda bo'lsangiz ham
Dunyoni u chekasida yursangiz ham
Ota uyga yilda bir bor kelsangiz ham
Singillarni yo'qlab turing ko'ngil uchun
Ota uyga yilda bir bor kelsangiz ham
Singillarni yo'qlab turing ko'ngil uchun
Singillarni yo'qlab turing ko'ngil uchun

Nonni bosib o'tsa bo'lar singil uchun
Jonni kechib ketsa bo'lar singil uchun
Ota uyga vaqtinchalik mexmon ular
Singillarni yo'qlab turing ko'ngil uchun