Yaxshi kunda dostim deganlar
Maqtab-maqtab oshim yeganlar
Topganimda do'stim deganlar

Doim birga oshim yeganlar
Tasodifan yiqilgan chogim
Uzida-ku ayb deganlar
Ular g'iybat qilaveradi

Allox menga beraveradi
G'iybat toshin otaveradi
Allox menga beraveradi

Ko'chat eksam sindirmoq bo'lar
Ko'karmasdan so'ldirmoq bo'lar
Yashnab ketsa gullasa bog'im
Yurak bag'ri xasadga to'lar
Kimki eksa o'raveradi
Alloh bizga beraveradi
Kimki eksa o'raveradi
Alloh bizga beraveradi

Davlat topsam to'ylar qilaman
Mehmonga deb uylar quraman
Davlat topsam to'ylar qilaman
Mehmonga deb uylar quraman

Yaxshi kunlar ko'rsam bazilar
G'iybatimni qilar bilarman
Ular g'iybat qilaveradi
Allox menga beraveradi