Yuzi moxi tabonim
Bir kelib ket
Ko'zim yo'lingda
Zor bir kelib ket

Firoqing dashtida men
Zoru sarson
Firoqing dashtida men
Zoru sarson

Tarraxum birla
Janon bir kelib ket
Tarraxum birla
Janon bir kelib ket

Yuzing ko'rmakka
Ko'p mushtoq erurman
Boshim uzra firamon
Bir kelib ket