Chindan g'alati erur
Dunyo ishlari
Boshing g'ovlab ketar
O'ylagan sari
Xiyonat diyonat
Aralash bari
Boqib bu savdoga
Hayron o'tdik biz

Boqib bu savdoga
Hayron o'tdik biz
Ko'rdik inson fe'lin
Baham ko'risharlar
Avval siringni
Baham ko'risharlar
Avval siringni
So'ngra nimta qilar

Biri birini
Boqib bu savdoga
Hayron o'tdik biz
Boqib bu savdoga
Hayron o'tdik biz