Aslini yashirib
Yurush turushlarida
Ibosi yo'qdur
O'zini ko'rsatar
Narxini oshirib
Didiga yarasha
Baxosi yo'qdur
O'zini ko'rsatar

Narxini oshirib
Didiga yarasha
Baxosi yo'qdur
Aslini yashirib

Yurush turushlarida
Ibosi yo'qdur
O'lchovini yo'qotsin
Toshu tarozi

Kimlarga yon bossa
Kimlar norozi
Noxaqlik xukmini
O'qisa qozi