Olma yuzli nigorim
Qomatin dol etibdi
Olma yuzli nigorim
Qomatin dol etibdi

Olib sabri qarorim
Ajoyim hol etibdi
Olib sabri qarorim
Ajoyim hol etibdi

Qanday go'zal latofat
Aqlim olgan malohat
Qanday go'zal latofat
Aqlim olgan malohat

Kiprigi qoshi hayhot
Ganji iqbol etibdi
Kiprigi qoshi hayhot
Ganji iqbol etibdi