Shirin so'zga intizordir
Har inson
Hayot qanday go'zal bo'lsang
Tinch omon
Otam rozi bo'lsin desang
Har zamon
Oilangga bor mehringni
Ber bolam

Otam rozi bo'lsin desang
Har zamon
Oilangga bor mehringni
Ber bolam

Shukur qilay toleyimda mash'alsiz
Baxtim tilab yo'llarimga maxtalsiz
Shukur qilay toleyimda mash'alsiz
Baxtim tilab yo'llarimga maxtalsiz
Har bir ishda namunasiz kamtarsiz
Ilmu ziyo o'rgatuv maktabsiz
Har bir ishda namunasiz kamtarsiz
Ilmu ziyo o'rgatuv maktabsiz