Laylisi yo'q majnundirman
Hijronlarga tutqundirman
Laylisi yo'q majnundirman
Hijronlarga tutqundirman

Bir umrga mahkumdirman
Men yonaman men yonaman
Endi senga begonaman
Bir umrga mahkumdirman
Men yonaman men yonaman
Endi senga begonaman

Ketsang boshqa ko'chadan o't
Baxtli bo'l yor qo'lidan tut
Ketsang boshqa ko'chadan o't
Baxtli bo'l yor qo'lidan tu