Allayo alla yulduzim alla
Quvonchingdan quvonsin olam
Allayo alla qaro ko'zim alla
Olloh o'zi qo'llasin bolam