Do'stim bo'lsa nomarddan
Bo'lmagani yaxshiroq
Omad kelsa u sabab
Kelmagani yaxshiroq

Do'stim bo'lsa nomarddan
Bo'lmagani yaxshiroq
Omad kelsa u sabab
Kelmagani yaxshiroq

Haloldan rizqim terib
Yashayin ko'ksim kerib
Kissam to'lsa haromdan
To'lmagani yaxshiroq

Do'stim bo'lsa nomarddan
Bo'lmagani yaxshiroq
Omad kelsa u sabab
Kelmagani yaxshiroq

Haloldan rizqim terib
Yashayin ko'ksim kerib
Kissam to'lsa haromdan
To'lmagani yaxshiroq

Barchadan tutib pinhon
O'ng qo'lim qilsa ehson
Chap qo'lim bilganidan
Bilmagani yaxshiroq