To'ylani hammadan ham
Oy qizlar hush ko'rarmish
Bitta qiz erga tegsa o'lano
Qirrqta qiz tush ko'rarmish o'lano
O'lano o'lan qirqta qiz tush
Ko'zarmish olanojonnnn
To'ylani hammadan ham
Oy qizlar hush ko'rarmish

Bitta qiz erga tegsa o'lano
Qirrqta qiz tush ko'rarmish o'lano
O'lano o'lan qirqta qiz tush
Ko'zarmish olanojonnnn

Singillarim yig'lamang
Yig'lasangiz hafaman
O'zim kiyov topaman
O'lano o'lano