Agar mendan senga
Xabar bersalar
Oshig'ing yuragi
Xasta desalar
Seni ko'rmasam bir
Og'rir rostanam
Agar xasta bo'lsam
Isgqdan xastaman

Agar mendan senga
Xabar bersalar
Oshig'ing yuragi
Xasta desalar

Seni ko'rmasam bir
Og'rir rostanam
Agar xasta bo'lsam
Isgqdan xastaman