Mansabu oshimda
Yonimda bo'lar
Yiqilsam nogahon
Miriqib kular

Imkoni tug'ilsa
Ko'zlarim bo'yar
Sinishim istagan
Ichi qoralart
Maqsadin yashirib
Etmaydi hech fosh
Soxta kulgulari
Soxta ko'z yoshlari

Yo'llarim to'smoqqa
Turar choralar
Sinishim istagan
Ichi qoralar