Baland baland poshnalarda
Geldim minib moshinalarda
Uncha muncha go'zallarda
Oldida ovvorada

Jippirdama o'yna
O'zingga qaratib qo'yma
Kuyov jo'ra bollari sho'x
Ilintirib qo'yma
Jippirdama o'yna
O'zingga qaratib qo'yma
Kuyov jo'ra bollari sho'x
Ilintirib qo'yma

Jippirdama o'yna
O'zingga qaratib qo'yma
Kuyov jo'ra bollari sho'x
Ilintirib qo'yma

To'yxona ham qolib ketdi
Kuyov jo'ra olib ketdi
O'sha hummer moshinasiga
Oypariyimni solib ketdi
To'yxona ham qolib ketdi
Kuyov jo'ra olib ketdi
O'sha hummer moshinasiga
Oypariyimni solib ketdi

Jippirdama o'yna
O'zingga qaratib qo'yma
Kuyov jo'ra bollari sho'x
Ilintirib qo'yma

Jippirdama o'yna
O'zingga qaratib qo'yma
Kuyov jo'ra bollari sho'x
Ilintirib qo'yma
Jippirdama o'yna
O'zingga qaratib qo'yma
Kuyov jo'ra bollari sho'x
Ilintirib qo'yma