Shoxol masmiz biz
Bo'ri singanlarni
Ichida eng zo'ri
Yaxshiga yaxshi

Yomonga yomon
Shoxol masmiz biz
Bo'ri singanlarni
Ichida eng zo'ri

Yaxshiga yaxshi
Yomonga yomon
Hamma hammani
Tilida dolfman