Men bo'masam o'tmas
Tuning kelmas kunduz
Men bo'lmasam
Dardinga yo'q davo

Netaman ado
Mening sevgim ado
Netaman ado
Mening sevgim olov

Men bo'masam o'tmas
Tuning kelmas kunduz
Men bo'lmasam
Dardinga yo'q davo

Netaman ado
Mening sevgim ado
Netaman ado
Mening sevgim olov