Xar kuni boshimga
G'avg'o soladi
Sal gapga xo'rsiib
Yig'lab oladi
Bo'shakni qo'ymasdan
Uxlab qoladi notanish
Raqamdan notanish qizcha
Bo'shakni qo'ymasdan

Uxlab qoladi notanish
Raqamdan notanish qizcha
G'ag'vo soladi yig'lab
Oladi bo'shakni qo'ymasdan

Bo'shakni qo'ymasdan
Uxlab qoladi notanish
G'ag'vo soladi yig'lab
Oladi bo'shakni qo'ymasdan