Yo'llarini poylama
Ovvoralar bo'lmagin
Yoninga chorlama
Dil poralar bo'lmagin

Chunki men sevmasman
Seni yorim demasman
Imkon bermasman
Senga oshiq emasman
Yo'llarini poylama
Ovvoralar bo'lmagin
Yoninga chorlama
Dil poralar bo'lmagin

Chunki men sevmasman
Seni yorim demasman
Imkon bermasman
Senga oshiq emasman

Ishqa yor masman
Sevib yonmasman
Senla qolmasman
Bo'ylarimga bo'ylaysan

Menga mos ham kelmaysan
Ko'nglimdagini ko'rmaysan
O'z holimga qo'ymaysan
Bo'ylarimga bo'ylaysan