Boshqa yorni o'ylamadi
Nahotki meni so'zim tinglamadi
Jonimga ozor berib tirnaladi
Sen meni yuragimni
Yarala yaralading

O'ylayman o'ylayman
Hamon o'ylab to'ymayman to'ymayman
O'zgani aslo sevmayman sevmayman
Tunlari faqat o'ylayman o'ylayman

Hamon o'ylab to'ymayman to'ymayman
O'zgani aslo sevmayman sevmayman
Tunlari faqat o'ylayman o'ylayman

Boshqa yorni o'ylamadi
Nahotki meni so'zim tinglamadi
Jonimga ozor berib tirnaladi
Sen meni yuragimni
Yarala yaralading