Avval boshda Xudoyimnan
Davlat kerakdur yigita
Yiqilganda suyanmakka
Madad kerakdur yigita
Madad kerakdur yigita

Qona qona so'zlashmakka
Or nomusdan izlashmaka
Duxon kerakdir yigita
Og'ayin kerakdur yigita