Ko'cha to'la xonimla
Turli tuman taqdirlar
Senga qaluqmas ular
Xalolinga yetmaydi

Qilsa ham noz karashma
Yigit yo'ldan adashma
Uyda mexringa tashna
Xalolinga yetmaydi

O'zga ko'nglin xushlama
Qo'llariniyam ushlama
Olqishlama maqtama
Xalolinga yetmaydi