Yurar yo'lim to'zonli
Tikanlar ustidaman
Qora bulut qoplagan
Tumanlar ostidaman
Yurar yo'lim to'zonli
Tikanlar ustidaman
Qora bulut qoplagan
Tumanlar ostidaman

Dilm yonar dilim yonar
Yuragim yorni qumsar
Dilm yonar dilim yonar
Yuragim yorni qumsar

Ko'zlarim nuri so'nar
Orzular ortidaman
Ko'zlarim nuri so'nar
Orzular ortidaman