Ezgu deb yo'l olsa
Manzilga karvon
Ezgu deb yo'l olsa
Manzilga karvon
El boshlagan sarbonidan ayrilmas
El boshlagan sarbonidan ayrilmas

Ayrilmas ayrilmas
Yurtim ayrilmas
Yo'l boshlagan
Sarbonidan ayrilmas

Nelarni ko'rmagan
Insonning boshi
Bejiz aytmagaylar
Tegirmon toshi

Donolar bir joyga
Borsa ham yoshi
Piri bergan
Tumoridan ayrilmas

Ayrilmas ayrilmas
Yurtim ayrilmas
Piri bergan
Tumoridan ayrilmas