Kech ahovlida
Yolg'iz o'tirsam
Hayol surib hayol surib
Keldi bir narsa
Yalt etib