Bahor kelib ketibdi
Men bilmay qolibman
Bahor kelib ketibdi
Men bilmay qolibman
Seni sevib jonimni
Joduga solibman

Gulni emas kulni
Quchog'imga olibman
Gulni emas kulni
Quchog'imga olibman

Sendan ayrilib yorim
Muzxonada qoldim
Sendan ayrilib yorim
Muzxonada qoldim

Bu dunyoda hech kimsaning
Ishi yo'q men bilan
Bu yurtlarda opilmaydi
Do'stingman degan