Boqdi sirli nigoxlar
Maxliyo bo'ldim sanga
Jonim seni so'roqlar
Qayga ketting moxira
Xayolim olib butkul
Asir qilding moxira
Jayron ko'z sochi sunbul
Qayga ketting moxira

Boqdi sirli nigoxlar
Maxliyo bo'ldim sanga
Jonim seni so'roqlar
Qayga ketting moxira

Xayolim olib butkul
Asir qilding moxira
Jayron ko'z sochi sunbul
Qayga ketting moxira