Chilim chakma
Chilim chilim yomon bo'ladi
Yurak bag'ring
Tutunlarga to'ladi

Chilim chakma
Chilim chilim yomon bo'ladi
Yurak bag'ring
Tutunlarga to'ladi

Guldek yuzing
Sarg'ayiblar so'ladi
Guldek yuzing
Sarg'ayiblar so'ladi